Trykt av Romsdals budstikke 1912.
Paa Rimheims-braut
me sto og skaut,
ja sume endaa paa kneet laut.
Aahei, aa haa !

mot blinken daa !

For alle hol du fekk sjaa !-
Der sto og figurar, var maala so fæl,
um russ eller røvar, det veit eg kje vel.
Me tykte so illt um dei skjeggbussa troll,

at heller medskaut deim i koll.

I femti aar

fraa vaar til vaar,

med staalblank rifle,som framtid spaar;
fraa  " kammerbag"
til " reminglag" ,
og "Jarmans" god som ei "Krag" .-
Dei gamle er burte, men Bendikken kann
staa femtiaars- brudgom med "ringen", han.
Me unge ber landet enn femti aar fram,

og ver det mot urett og skam.

 

For fedraland
paa Tresfjord strand,
til vakt og vern kvar kvinna og mann !

No soli renn,

og hugen brenn,

og Norig i bløming stend.
Me ynskjer at folket fær liva i fred,
med heimarne norske i skikk og sed.
Med stig der for landet ein ufredsdag,

me møter med rifla i lag !

Tilbake